Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRZEWOSZEWSKA

Aktualność danych:

DRZEWOSZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (46 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 137 osób, z czego:

137

kobiet

Męska forma nazwiska to DRZEWOSZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2786. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRZEWOSZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie46 kobiet

  • łódzkie14 kobiet

  • mazowieckie34 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie28 kobiet

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska: