Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRZEWOSZEWSKI

Aktualność danych:

DRZEWOSZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (56 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 147 osób, z czego:

147

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DRZEWOSZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2779. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRZEWOSZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie56 mężczyzn

  • łódzkie16 mężczyzn

  • mazowieckie27 mężczyzn

  • pomorskie6 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie22 mężczyzn

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska: