Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRZEWOWSKA

Aktualność danych:

DRZEWOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (29 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 81 osób, z czego:

81

kobiet

Męska forma nazwiska to DRZEWOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2842. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRZEWOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie2 kobiety

  • łódzkie15 kobiet

  • małopolskie8 kobiet

  • mazowieckie29 kobiet

  • pomorskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska: