Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRZEWSKA

Aktualność danych:

DRZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (13 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 24 osoby, z czego:

24

kobiety

Męska forma nazwiska to DRZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • lubelskie6 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie13 kobiet

  • śląskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: