Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRZEWUCKA

Aktualność danych:

DRZEWUCKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (108 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 195 osób, z czego:

195

kobiet

Męska forma nazwiska to DRZEWUCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2728. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRZEWUCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie108 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • mazowieckie8 kobiet

  • pomorskie15 kobiet

  • śląskie11 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie24 kobiety


Mapa występowania nazwiska: