Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRZEWUCKI

Aktualność danych:

DRZEWUCKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (96 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 174 osoby, z czego:

174

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DRZEWUCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2752. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRZEWUCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie96 mężczyzn

  • lubuskie3 mężczyzn

  • mazowieckie7 mężczyzn

  • pomorskie15 mężczyzn

  • śląskie9 mężczyzn

  • zachodniopomorskie24 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska: