Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRZEWUSZEWSKA

Aktualność danych:

DRZEWUSZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (8 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 25 osób, z czego:

25

kobiet

Męska forma nazwiska to DRZEWUSZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2898. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRZEWUSZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie8 kobiet

  • małopolskie4 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: