Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRZONKOWSKA

Aktualność danych:

DRZONKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwach: zachodniopomorskim (2 osoby), łódzkim (2 osoby).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 3 osoby, z czego:

3

kobiety

Męska forma nazwiska to DRZONKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRZONKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • łódzkie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: