Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRZONKOWSKI

Aktualność danych:

DRZONKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwach: zachodniopomorskim (3 osoby), łódzkim (3 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 6 osób, z czego:

6

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DRZONKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRZONKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • łódzkie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska: