Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRZYCIMSKA

Aktualność danych:

DRZYCIMSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (165 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 262 osoby, z czego:

262

kobiety

Męska forma nazwiska to DRZYCIMSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2661. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRZYCIMSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie165 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • pomorskie30 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • wielkopolskie22 kobiety

  • zachodniopomorskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: