Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRZYMALSKA

Aktualność danych:

DRZYMALSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (115 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 369 osób, z czego:

369

kobiet

Męska forma nazwiska to DRZYMALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2554. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRZYMALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


 • dolnośląskie10 kobiet

 • kujawsko-pomorskie115 kobiet

 • lubelskie5 kobiet

 • łódzkie4 kobiety

 • małopolskie7 kobiet

 • mazowieckie20 kobiet

 • podkarpackie15 kobiet

 • pomorskie44 kobiety

 • śląskie4 kobiety

 • świętokrzyskie55 kobiet

 • warmińsko-mazurskie24 kobiety

 • wielkopolskie4 kobiety

 • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska: