Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRZYMKOWSKA

Aktualność danych:

DRZYMKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (25 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 56 osób, z czego:

56

kobiet

Męska forma nazwiska to DRZYMKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2867. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRZYMKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie5 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • podlaskie25 kobiet

  • pomorskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie15 kobiet


Mapa występowania nazwiska: