Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRZYNICKA

Aktualność danych:

DRZYNICKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (22 osoby).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 33 osoby, z czego:

33

kobiety

Męska forma nazwiska to DRZYNICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2890. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRZYNICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie2 kobiety

  • łódzkie22 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska: