Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DURSKA

Aktualność danych:

DURSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (249 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 622 osoby, z czego:

622

kobiety

Męska forma nazwiska to DURSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2344. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DURSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie51 kobiet

 • kujawsko-pomorskie28 kobiet

 • lubelskie10 kobiet

 • lubuskie9 kobiet

 • łódzkie66 kobiet

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie51 kobiet

 • opolskie7 kobiet

 • podkarpackie21 kobiet

 • pomorskie8 kobiet

 • śląskie24 kobiety

 • świętokrzyskie8 kobiet

 • warmińsko-mazurskie5 kobiet

 • wielkopolskie249 kobiet

 • zachodniopomorskie38 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: