Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DUSZYŃSKA

Aktualność danych:

DUSZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (652 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 2889 osób, z czego:

2889

kobiet

Męska forma nazwiska to DUSZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

789. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DUSZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie178 kobiet

 • kujawsko-pomorskie285 kobiet

 • lubelskie30 kobiet

 • lubuskie90 kobiet

 • łódzkie252 kobiety

 • małopolskie48 kobiet

 • mazowieckie437 kobiet

 • opolskie53 kobiety

 • podkarpackie24 kobiety

 • podlaskie10 kobiet

 • pomorskie223 kobiety

 • śląskie144 kobiety

 • świętokrzyskie19 kobiet

 • warmińsko-mazurskie53 kobiety

 • wielkopolskie652 kobiety

 • zachodniopomorskie109 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: