Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYŁA

Aktualność danych:

DYŁA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (260 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 516 osób, z czego:

272

kobiety

244

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2694. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2697. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie16 mężczyzn, 29 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • łódzkie131 mężczyzn, 129 kobiet

  • mazowieckie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • opolskie7 mężczyzn, 11 kobiet

  • pomorskie8 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie28 mężczyzn, 20 kobiet

  • świętokrzyskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie18 mężczyzn, 15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: