Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYŃSKA

Aktualność danych:

DYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (52 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 124 osoby, z czego:

124

kobiety

Męska forma nazwiska to DYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2842. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie52 kobiety

  • łódzkie4 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie29 kobiet

  • śląskie22 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).