Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYŃSKI

Aktualność danych:

DYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (56 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 123 osoby, z czego:

123

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2818. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • lubelskie56 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie27 mężczyzn

  • śląskie20 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).