Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYŻEWSKA

Aktualność danych:

DYŻEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (9 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 34 osoby, z czego:

34

kobiety

Męska forma nazwiska to DYŻEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2935. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYŻEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie6 kobiet

  • opolskie5 kobiet

  • pomorskie9 kobiet

  • śląskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).