Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYAKOWSKA

Aktualność danych:

DYAKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: mazowieckim (8 osób), małopolskim (8 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 40 osób, z czego:

40

kobiet

Męska forma nazwiska to DYAKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2926. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYAKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • małopolskie8 kobiet

  • mazowieckie8 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).