Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYAMENTOWSKA

Aktualność danych:

DYAMENTOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: warmińsko-mazurskim (4 osoby), świętokrzyskim (4 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 10 osób, z czego:

10

kobiet

Męska forma nazwiska to DYAMENTOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2956. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYAMENTOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 kobiety

  • świętokrzyskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).