Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBA

Aktualność danych:

DYBA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (462 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1867 osób, z czego:

957

kobiet

910

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2011. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2032. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie80 mężczyzn, 97 kobiet

 • kujawsko-pomorskie16 mężczyzn, 19 kobiet

 • lubuskie36 mężczyzn, 25 kobiet

 • łódzkie81 mężczyzn, 84 kobiety

 • małopolskie223 mężczyzn, 239 kobiet

 • mazowieckie27 mężczyzn, 29 kobiet

 • opolskie8 mężczyzn, 14 kobiet

 • podkarpackie27 mężczyzn, 24 kobiety

 • pomorskie20 mężczyzn, 10 kobiet

 • śląskie95 mężczyzn, 94 kobiety

 • świętokrzyskie4 mężczyzn, 3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn, 6 kobiet

 • wielkopolskie185 mężczyzn, 152 kobiety

 • zachodniopomorskie19 mężczyzn, 25 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: