Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBAŁ

Aktualność danych:

DYBAŁ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (277 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 642 osoby, z czego:

306

kobiet

336

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.91.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2660. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2605. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBAŁ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie47 mężczyzn, 51 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie147 mężczyzn, 130 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie97 mężczyzn, 70 kobiet

  • świętokrzyskie15 mężczyzn, 12 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).