Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBALSKA

Aktualność danych:

DYBALSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (64 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 375 osób, z czego:

375

kobiet

Męska forma nazwiska to DYBALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2591. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie20 kobiet

 • kujawsko-pomorskie49 kobiet

 • lubelskie31 kobiet

 • lubuskie4 kobiety

 • łódzkie64 kobiety

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie61 kobiet

 • opolskie9 kobiet

 • pomorskie10 kobiet

 • śląskie19 kobiet

 • świętokrzyskie10 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie23 kobiety

 • zachodniopomorskie25 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).