Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBCIO

Aktualność danych:

DYBCIO – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (325 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 478 osób, z czego:

234

kobiety

244

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2732. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2697. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBCIO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie16 mężczyzn, 17 kobiet

  • lubelskie14 mężczyzn, 14 kobiet

  • lubuskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • łódzkie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie163 mężczyzn, 162 kobiety

  • pomorskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie12 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).