Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBCZAK

Aktualność danych:

DYBCZAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (152 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 346 osób, z czego:

175

kobiet

171

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2791. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2770. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBCZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • lubelskie7 mężczyzn, 10 kobiet

  • małopolskie40 mężczyzn, 38 kobiet

  • mazowieckie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • opolskie3 kobiety

  • podkarpackie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie75 mężczyzn, 77 kobiet

  • wielkopolskie13 mężczyzn, 11 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).