Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBCZYŃSKA

Aktualność danych:

DYBCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (22 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 102 osoby, z czego:

102

kobiety

Męska forma nazwiska to DYBCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2867. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 kobiet

  • lubelskie6 kobiet

  • łódzkie4 kobiety

  • małopolskie9 kobiet

  • mazowieckie22 kobiety

  • opolskie5 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie16 kobiet

  • wielkopolskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).