Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBCZYŃSKI

Aktualność danych:

DYBCZYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 110 osób, z czego:

110

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYBCZYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2831. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBCZYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie9 mężczyzn

 • lubelskie7 mężczyzn

 • lubuskie3 mężczyzn

 • łódzkie6 mężczyzn

 • małopolskie12 mężczyzn

 • mazowieckie26 mężczyzn

 • opolskie8 mężczyzn

 • pomorskie10 mężczyzn

 • śląskie15 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

 • wielkopolskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).