Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBEŁ

Aktualność danych:

DYBEŁ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (109 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 162 osoby, z czego:

84

kobiety

78

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2882. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2863. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBEŁ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn, 10 kobiet

  • małopolskie55 mężczyzn, 54 kobiety

  • śląskie9 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).