Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBEL

Aktualność danych:

DYBEL – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (53 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 99 osób, z czego:

50

kobiet

49

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2916. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2892. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie28 mężczyzn, 25 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).