Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBIŃSKI

Aktualność danych:

DYBIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (31 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 115 osób, z czego:

115

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYBIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2826. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn

  • lubelskie2 mężczyzn

  • małopolskie7 mężczyzn

  • mazowieckie31 mężczyzn

  • śląskie16 mężczyzn

  • świętokrzyskie10 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie25 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).