Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBIAK

Aktualność danych:

DYBIAK – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (27 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 60 osób, z czego:

34

kobiety

26

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.31.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2932. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2915. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie12 mężczyzn, 15 kobiet

  • opolskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: