Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBICH

Aktualność danych:

DYBICH – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (148 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 541 osób, z czego:

275

kobiet

266

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2691. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2675. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBICH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie11 mężczyzn, 12 kobiet

 • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • lubelskie6 mężczyzn, 5 kobiet

 • małopolskie77 mężczyzn, 70 kobiet

 • mazowieckie4 mężczyzn, 5 kobiet

 • opolskie7 mężczyzn, 2 kobiety

 • podkarpackie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • pomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet

 • śląskie78 mężczyzn, 70 kobiet

 • świętokrzyskie3 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie55 mężczyzn, 52 kobiety

 • wielkopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: