Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBICH-TARNOGRODZKA

Aktualność danych:

DYBICH-TARNOGRODZKA – nazwisko dwuczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie lubuskim.

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 5 osób, z czego:

5

kobiet

Męska forma nazwiska to DYBICH-TARNOGRODZKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2961. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBICH-TARNOGRODZKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: