Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBIKOWSKA

Aktualność danych:

DYBIKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (28 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 143 osoby, z czego:

143

kobiety

Męska forma nazwiska to DYBIKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2823. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBIKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie9 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • lubuskie3 kobiety

  • mazowieckie21 kobiet

  • podlaskie23 kobiety

  • pomorskie19 kobiet

  • warmińsko-mazurskie28 kobiet

  • wielkopolskie10 kobiet

  • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).