Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBIKOWSKI

Aktualność danych:

DYBIKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (31 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 154 osoby, z czego:

154

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYBIKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2787. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBIKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie7 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn

 • lubelskie2 mężczyzn

 • lubuskie3 mężczyzn

 • mazowieckie20 mężczyzn

 • podlaskie18 mężczyzn

 • pomorskie20 mężczyzn

 • śląskie3 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie31 mężczyzn

 • wielkopolskie12 mężczyzn

 • zachodniopomorskie12 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).