Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBILAS

Aktualność danych:

DYBILAS – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (19 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 65 osób, z czego:

37

kobiet

28

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.32.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2929. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2913. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBILAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie7 mężczyzn, 12 kobiet

  • małopolskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: