Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBISZ

Aktualność danych:

DYBISZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (54 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 153 osoby, z czego:

72

kobiety

81

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.89.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2894. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2860. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBISZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • lubelskie3 mężczyzn

  • lubuskie3 mężczyzn

  • małopolskie18 mężczyzn, 16 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • podkarpackie25 mężczyzn, 29 kobiet

  • śląskie9 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).