Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBIZBAŃSKA

Aktualność danych:

DYBIZBAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (92 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 151 osób, z czego:

151

kobiet

Męska forma nazwiska to DYBIZBAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2815. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBIZBAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • opolskie4 kobiety

  • pomorskie12 kobiet

  • śląskie12 kobiet

  • wielkopolskie92 kobiety

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).