Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBIZBAŃSKI

Aktualność danych:

DYBIZBAŃSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (98 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 167 osób, z czego:

167

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYBIZBAŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2774. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBIZBAŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn

  • lubuskie5 mężczyzn

  • opolskie7 mężczyzn

  • pomorskie10 mężczyzn

  • śląskie19 mężczyzn

  • wielkopolskie98 mężczyzn

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).