Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBKO

Aktualność danych:

DYBKO – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 124 osoby, z czego:

68

kobiet

56

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.21.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2898. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2885. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 10 kobiet

  • lubelskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie8 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie8 mężczyzn, 13 kobiet

  • podlaskie11 mężczyzn, 15 kobiet

  • świętokrzyskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).