Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBKOWSKA

Aktualność danych:

DYBKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (84 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 220 osób, z czego:

220

kobiet

Męska forma nazwiska to DYBKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2746. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie2 kobiety

 • kujawsko-pomorskie3 kobiety

 • lubelskie40 kobiet

 • małopolskie10 kobiet

 • mazowieckie84 kobiety

 • opolskie2 kobiety

 • podlaskie7 kobiet

 • pomorskie2 kobiety

 • śląskie32 kobiety

 • warmińsko-mazurskie5 kobiet

 • wielkopolskie17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).