Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBKOWSKI

Aktualność danych:

DYBKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (83 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 211 osób, z czego:

211

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYBKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2730. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • lubelskie32 mężczyzn

  • małopolskie14 mężczyzn

  • mazowieckie83 mężczyzn

  • podlaskie5 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn

  • śląskie34 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie14 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).