Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBOWSKA

Aktualność danych:

DYBOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (395 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1847 osób, z czego:

1847

kobiet

Męska forma nazwiska to DYBOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1282. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie48 kobiet

 • kujawsko-pomorskie353 kobiety

 • lubelskie17 kobiet

 • lubuskie25 kobiet

 • łódzkie119 kobiet

 • małopolskie20 kobiet

 • mazowieckie395 kobiet

 • opolskie8 kobiet

 • podkarpackie65 kobiet

 • podlaskie48 kobiet

 • pomorskie273 kobiety

 • śląskie72 kobiety

 • świętokrzyskie15 kobiet

 • warmińsko-mazurskie51 kobiet

 • wielkopolskie39 kobiet

 • zachodniopomorskie91 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: