Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBSKA

Aktualność danych:

DYBSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (44 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 159 osób, z czego:

159

kobiet

Męska forma nazwiska to DYBSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2807. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie8 kobiet

 • kujawsko-pomorskie7 kobiet

 • łódzkie6 kobiet

 • małopolskie3 kobiety

 • opolskie2 kobiety

 • podkarpackie44 kobiety

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie9 kobiet

 • śląskie14 kobiet

 • świętokrzyskie5 kobiet

 • wielkopolskie37 kobiet

 • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).