Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBSKI

Aktualność danych:

DYBSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (54 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 140 osób, z czego:

140

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYBSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2801. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie6 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

 • łódzkie5 mężczyzn

 • małopolskie3 mężczyzn

 • podkarpackie54 mężczyzn

 • pomorskie6 mężczyzn

 • śląskie14 mężczyzn

 • świętokrzyskie9 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn

 • wielkopolskie31 mężczyzn

 • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).