Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBUL

Aktualność danych:

DYBUL – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (49 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 189 osób, z czego:

97

kobiet

92

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2869. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2849. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBUL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie22 mężczyzn, 24 kobiety

  • lubelskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie4 mężczyzn

  • mazowieckie8 mężczyzn, 10 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie10 mężczyzn, 9 kobiet

  • wielkopolskie28 mężczyzn, 21 kobiet

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).