Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYBUS

Aktualność danych:

DYBUS – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (119 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 349 osób, z czego:

170

kobiet

179

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2796. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2762. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYBUS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie5 mężczyzn, 7 kobiet

 • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

 • lubelskie2 mężczyzn, 4 kobiety

 • małopolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

 • mazowieckie26 mężczyzn, 22 kobiety

 • podkarpackie21 mężczyzn, 30 kobiet

 • pomorskie11 mężczyzn, 10 kobiet

 • śląskie14 mężczyzn, 9 kobiet

 • świętokrzyskie67 mężczyzn, 52 kobiety

 • wielkopolskie5 mężczyzn, 3 kobiety

 • zachodniopomorskie12 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: