Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYC

Aktualność danych:

DYC – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (189 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 401 osób, z czego:

210

kobiet

191

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2756. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2750. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie25 mężczyzn, 26 kobiet

 • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety

 • lubuskie5 mężczyzn, 11 kobiet

 • łódzkie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • mazowieckie11 mężczyzn, 6 kobiet

 • opolskie6 mężczyzn, 3 kobiety

 • podkarpackie4 mężczyzn, 2 kobiety

 • pomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety

 • śląskie20 mężczyzn, 20 kobiet

 • świętokrzyskie2 mężczyzn

 • wielkopolskie89 mężczyzn, 100 kobiet

 • zachodniopomorskie11 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).