Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYCFELD

Aktualność danych:

DYCFELD – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (51 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 112 osób, z czego:

55

kobiet

57

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2911. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2884. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYCFELD w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn

  • opolskie18 mężczyzn, 10 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • wielkopolskie25 mężczyzn, 26 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).